ชีวิตคนเรามันก็ต้องมีทั้งการ "ให้" และ การ "รับ"
การให้มากเกินไป หรือ รับมากเกินไป
ต่างก็เป็นการทำให้ความสมดุลในชีวิตเสียไปทั้งนั้น
 
ในที่นี้ไม่ได้พูดถึงเฉพาะ "สิ่งของ" เท่านั้น
แต่ยังรวมถึง "ความรู้สึก" ด้วย
 
หากเรา "ให้" มากจนเกินไป...
เราก็จะกลายเป็นคน "ขาดแคลน"
การให้ก็ต้องรู้จักขอบเขตของการให้
ถ้าเป็นสิ่งของ เราก็อาจจะ "หมดตัว"
ถ้าเป็นความรู้สึก เราก็อาจจะ "หมดกำลังใจ"
 
ในทางกลับกัน หากเรา "รับ" มากจนเกินไป...
นั่นอาจจะเรียกได้ว่า "เห็นแก่ตัวจนเกินพอดี"
ไม่ได้พูดว่า คนเราไม่ควรจะเห็นแก่ตัวเลย
เพราะความเห็นแก่ตัวเป็นพื้นฐานของมนุษย์อยู่แล้ว
แต่มันก็ต้องมีขอบเขตของความเห็นแก่ตัว
 
ขอบเขตของการให้อยู่ที่ไหน...
สำหรับเรา มันอยู่ที่ว่า เรา "มี" ที่จะให้รึเปล่า
มีสิ่งของเพียงพอที่จะให้คนอื่นรึเปล่า
มีกำลังใจเพียงพอที่จะแคร์คนอื่นมั้ย
 
ส่วนขอบเขตของการรับ...
เราคิดว่า ถ้ารับมาแล้วจะไม่ทำให้คนที่ให้เราเดือดร้อน
และคนที่ให้เราเขาเต็มใจที่จะให้
ไม่ใช่เพราะเราเป็นคนบังคับร้องขอ
นั่นก็คงจะเพียงพอแล้ว
 
"ให้" แล้วก็ควรจะ "รับ" ด้วย
"รับ" แล้วก็ควรจะ "ให้" ด้วย
ถ้าทำเช่นนี้ได้ ความสมดุลในชีวิตก็จะมี
เราก็จะไม่ทุกข์มาก Cool
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet

double wink double wink confused smile confused smile big smile big smile big smile big smile

#1 By (49.230.195.4|49.230.195.4) on 2015-02-05 21:38